Seneste revision

Foreningens vedtægter er senest blevet revideret og godkendt på generalforsamling og sidst opdateret på den ekstraordinære generalforsamling den 4/6 2014.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse samt planer for det kommende år.
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Eventuelle forslag.
  5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
  8. Eventuelt.

Foreningens vedtægter kan hentes her (dokumentet senest opdateret februar 2016).

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes af en (eventuel ekstraordinær) forudgående generalforsamling eller kan begæres indkaldt af mindst 10% af medlemmerne med angivelse af dagsorden.