Forslag til behandling i bestyrelsen

Har du emmer og områder samt forslag til forbedring af webside mv., du ønsker, at bestyrelsen tager stilling til, kan du sende dine forslag til bestyrelsen. Bestyrelsen vil efterfølgende behandle forslag, klager, konstruktiv kritik mv. på førstkommende møde og resultatet heraf vil blive meddelt.

Ud over bestyrelsesmøder og generalforsamling deltager bestyrelsen også i aktiviteter til forbedring og udvikling af af vores antennenet. Det kan være i form af messer, konferencer og seminarer, der behandler emner om antennenet.

Referater 2018

Referat fra ordinær generalforsamling den 22. februar. 2018
Regnskab 2017
Formandens beretning for 2017

Referater 2017

Referat fra ordinær generalforsamling den 22. februar. 2017
- Regnskab 2016
- Formandens beretning for 2016

Referater 2016

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. februar. 2016
- Regnskab 2015
- Formandens beretning for 2015

Referater 2015

Referat fra ordinær generalforsamling den 26. februar 2015

Referater 2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 26. feb. 2014
- Regnskab 2013
- Udkast til vedtægter for BBA, 2014

Af konkurrencehensyn er det besluttet, at budgettet udelukkende gennemgås på generalforsamlingen.


Referater 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 2013
- Bilag 1, Budget 2013
- Bilag 2, Regnskab 2012


Referater 2012

Referat fra ordinær generalforsamling 2012
 - Bilag 1, Formandens beretning for 2011
 - Bilag 2, Budget 2012
 - Bilag 3, Regnskab 2011

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14. marts 2012 (Vedr. ændring af vedtægter)

Referat fra ekstraordinær generalforsamning 5. juni 2012 (Vedr. ASOM-net)


Referater 2009

Referat fra generalforsamlingen 2009