Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening.

Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler, udbyde kapacitet til brug for datatransmission, udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over kabelanlæg.

Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens kabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens kabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.

Eventuel fornøden udbygning skal normalt betales af de(t) nye medlem(mer).
 

Foreningens historie

Balle-Bredsten Antenneforening har eksisteret i mere end 30 år og har derfor en længere historie bag sig. Det er desværre ikke hele historien vi har her på siden, men den originale protokol fra de første bestyrelsesmøder eksisterer også den dag i dag.

2002
Indgåelse af aftale med A+ Arrownet omkring leverance af internet via antennekablet.

Opsætning og klargøring af nyt antennehus. Det gamle er blevet alt for lille.
Udskiftning af udstyr i standere og antennehus.Æresmedlemmer
Antenneforeningen udnævner Aage Schmidt og Aksel Madsen som æresmedlemmer som tak for den store indsat i foreningen gennem mere end 25 år.

2003
Der gennemføres en gennemgribende modernisering og ændring af foreningen vedtægter på foreningens årlige generalforsamling.


2004
A+ Arrownet tilbyder alle sine jyske kunder en gratis tur til Amin Jensen show som kompensation for driftsforstyrelser i opstartsfasen.

Bestyrelsen har med virkning fra 1.februar 2004 indgået en aftale med Canal Digital omkring mulighed for modtagelse af flere kanaler samt en ny mulighed for kioskfunktion via en dekoder.

2005
Serviceaftale med God Tone Jerlev Radio opsiges og den indgås en ny aftale med Dansk Kabel TV.

2006
Der indgås fornyet aftale med A+ Arrownet om yderligere 3 års levering af internet. Samtidig besluttes en hensigtserklæring omkring IP Telefoni.

2009
Renovering og optimering af det fysiske antennenet afsluttes og vi kan nu tilbyde vores medlemmer IP telefoni via antennekablet.

Der indgås aftale med NordIT om levering af det digitale spejl på TV- og radiokanaler. Aftalen åbner desuden mulighed for yderligere internet og IP telefoni.

2012
Der indgås aftale om indtrædelse i ASOM-net som er et samarbejde mellem flere kabelanlæg. ASOM-net der dækker ved udgangen af 2012 ca. 13.000 husstande. Samarbejdet er indgået med det formål at opnå stordriftsfordele, både i forhold til programleverandører og tekniske løsninger.

Samarbejdet med ASOM-net omfatter både tv og internet med hastigheder på op til 100 MB/s.