Inden du fejlmelder

Inden du fejlmelder er det altid en god ide at høre om dine naboer har samme problem.

Ofte kan støj på tv-signalet skyldes dårlige uskærmede kabler og stik. Se mere under vores side Godt Signal eller besøg HomeConnect for monteringsvejledninger, videoer m.m..

Du kan kontakte bestyrelsen for at få en status på den aktuelle driftssituation.

Prøv at slukke og tænde dit kabelmodem hvis det er internet, der er problemet. Det er ofte det første du vil blive bedt om ved en fejlmelding.


Foretag fejlmelding

TV-SIGNAL
Spørgsmål og fejlmelding vedr. TV og TV-signal skal ske direkte til kundeservice på telefon 44 400 982.
Kundeservice vil i tilfælde af behov for besøg af en tekniker, kunne kontakte foreningens servicepartner KK Partner.  

KK Partner kan også kontaktes direkte på telefon 75 38 14 14 eller mail.

Find vores vejledninger til opsætning af dit tv her: http://guide.balle-bredsten.dk/tv/
 

INTERNET
Spørgsmål og fejlmelding vedr. internet skal ske til Balle-Bredsten Antenneforenings support på telefon 44 400 982.
(Hverdage: 9-21, lørdag / søndag: 11-21)

Se mere under Internet-support for fjernsupport ifm. internet samt vejledning til opsætning af mail.
 

IP-TELEFONI
Spørgsmål og fejlmelding vedr. IP-telefon skal ske direkte til Evercalls kundeservice på
telefon 44 404 040.