Bestyrelsen har nedenstående sammensætning efter seneste generalforsamling:


 
Formand
Tage Majgaard
Storedalsvej 30
7182 Bredsten
 
Tlf: 75 88 19 99
Email: tagemajgaard@gmail.com
Send e-mail
Genvalgt 2018

 
Næstformand
Preben Hauge
Jeppe Åkjær Vej 8
7182 Bredsten
 
Tlf: 75 88 13 14
Email: preben@hauges.dk
Send e-mail
Genvalgt 2018

 
Sekretær
Peer Grønnerup
Steen Blicher Vej 95
7182 Bredsten
 
Tlf: 31 56 00 57
Email: peer@gronnerup.dk
Send e-mail
Genvalgt 2017

 
Bestyrelsesmedlem
Peder Thomsen
Vejlevej 18A
7182 Bredsten
 
Email: pt@aphome.dk
Send e-mail
Valgt 2017
 
Bestyrelsesmedlem
Jes Brogaard
Ballevej 5
7182 Bredsten
 
Email: brogaard@balle-bredsten.dk
Send e-mail
Genvalgt 2018

Har du spørgsmål omkring Antennenettet, TV- og radiokanaler samt internet kan du kontakte en repræsentant fra bestyrelsen på enten telefon eller mail.
 

Betaling, restancer, fraflytning, ændring af tv-pakke mv.

Omkring betalinger, restancer, lukning af antenneforbindelsen og ændring af tv-pakke bedes du henvende dig ved formanden eller kasseren.
 

Spørgsmål om hjemmesiden

Spørgsmål til og omkring hjemmesiden bedes rettet til bestyrelsesmedlem Peer Grønnerup via mail på peer@gronnerup.dk.

Har du forslag til indhold til siden, ændringer mv. kan du også rette henvendelse til bestyrelsen. Det er i alles interesse, at siden afspejler vores antennenet og de muligheder der ad den vej byder sig så der tages gerne i mod forslag og konstruktiv kritik.