Hvad koster det så?
Det er deværre ikke gratis at være koblet på fællesantennen. Der er en engangsudgift på selve tilslutningen og derefter et årligt kontingent, der dække de løbende udgifter til Koda, Copy-Dan, serviceleverandør, strøm, daglig drift, dekoderkort, dekodere mv.

Prisstruktur
For ændringer mellem pakke 1, pakke 2 og pakke 3 skal kassereren kontaktes. Det samme skal du gøre ved til- eller fraflytning. Du kan evt. anvende punktet kontakt.

Se evt. under TV Kanaler og Radiokanaler, hvad der er indeholdt i de enkelte pakkeløsninger.

  Pris 2019 Forfald
Pakke 1 1.261,00 01/01
Pakke 2 3.445,00 01/01
Pakke 3 6.081,00 01/01

Se foreningens priser og leveringsbetingelser her.

Tilslutningsafgift:   0,00 inkl. internetmulighed

Hvis antennetilslutningen afbrydes på grund af restance eller lignende, skal der betales et gebyr for genetablering. Ved genetablering efter udmeldelse og efterfølgende genindmeldelse skal der betales fornyet tilslutningsafgift.

Pakkeskift kan ske en gang hvert kalenderkvartal og skal varsles senest 1 måned før nyt kvartal starter. Eksempelvis skal pakkeskift pr. 1. april varsles senest udgangen af februar måned. Ønske om pakkeskift sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller via vores selvbetjeningsportal.

Skift til en større pakke kan foretages når du ønsker dette. Der vil dog være en ekspeditionstid inden ændringen gennemføres. Ved skift fra mindre til større pakke skal der ske en efterbetaling på difference mellem pakkerne.

Prisen for ændring af pakkevalget koster ses i foreningens leveringsbetingelser se her.