Generalforsamling i Balle-Bredsten Antenneforening
afholdes onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 i Bredsten Håndværkerhus.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse samt planer for det kommende år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 620,-
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
- efter tur afgår Peer Grønnerup og Dorte Sørensen
- Dorte Sørensen ønsker ikke genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Nyheder